Westmansbyalag.se

 

Välkommen till westmansbyalag.se. Detta är forumet för att hålla sig ajour med vad som händer i din närmiljö med focus på miljö och bebyggelse kring Norsesund med omnejd.

 

Vi kommer löpande att fylla hemsidan med mer information. Hjälp oss gärna med detta genom att maila och tipsa oss på info@westmansbyalag.se

 

 

 

      

 

 

     

Synpunker eller idéer? Maila oss på info@westmansbyalag.se

Syftet med byalaget enl. dess stadgar är:
Att verka för bevarandet av områdets lantliga karaktär, och i att övrigt värna om dess särart ur ekologiskt och kulturhistoriskt perspektiv, samt att tillvarata sina medlemmars intressen för bygdens framtida utveckling. Byalaget skall vara politiskt och religiöst obundet.